FOMU NL

HomeCollectieOnderzoeksprojecten

Onderzoek & ­­­projectwerking

KEN JE DRAGER

Op veel zolders liggen oude foto’s stof te vergaren, met het risico dat ze onherstelbare schade oplopen. Bovendien worden veel oude dragers al zo lang niet meer gebruikt dat we ze niet meer kennen, laat staan weten hoe we ze moeten bewaren of digitaliseren. Daarom helpt meemoo, Vlaams instituut voor het archief, het brede publiek om die kostbare beelden voor de toekomst veilig te stellen. Op de gratis website kenjedrager.be konden mensen al terecht om video- en audiomateriaal te identificeren, maar vanaf nu kan je er ook oude dragers van foto’s identificeren en leren hoe je die kwetsbare dragers het best bewaart en digitaliseert. Dit fotografische deel werd verwezenlijkt met de steun en expertise van FOMU.

Ken je drager beeld meemoo 2
Negatieven, foto door meemoo, licentie: CC BY-SA 4.0×
KEIZERPANORAMA

Het FOMU-keizerpanorama is een bijzonder collectiestuk met een lange geschiedenis. In samenwerking met onderzoeker Leen Engelen (B-magic, UA) werd er de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan en restauraties uitgevoerd, waardoor het panorama weer in volle glorie getoond kan worden.

Het carrousel begon te schuren tijdens het ronddraaien en de stereofoto’s verschenen niet meer mooi uitgelijnd voor de kijkers. De lak was verschillende plaatsen verdwenen en de kijkers waren er slecht aan toe. Recent zijn de houten panelen schoongemaakt en opnieuw gelakt. Ontbrekende houten onderdelen werden opnieuw gemaakt en kapotte onderdelen gerepareerd. De stereokijkers werden schoongemaakt en opnieuw gemonteerd. De motor uit de jaren 1980 werd vervangen door een nieuwe. De armsteunen zijn geherstoffeerd met een doek in groene kleur. De lichtfittingen uit de jaren 1980 zijn vervangen voor brandveilige porseleinen fittingen. Een grote aanpassing is dat het carrousel nu los draait van de oude houten structuur in plaats van vast op de houten structuur. Deze keuze werd gemaakt om het oorspronkelijke materiaal zo veel mogelijk te beschermen.

20230313 FOMU3112 web
©We Document Art/FOMU
TEGENLICHT

Hoe maak je belangrijke archieven toegankelijk wanneer het materiaal en de hoeveelheid negatieven voor grote uitdagingen zorgen? Samen met het ADVN - archief voor nationale bewegingen en KOERS, het museum van de wielersport, startte het FOMU in 2021 met het project Tegenlicht, een project van de Vlaamse overheid in het kader van de inhaalbeweging van digitale collectieregistratie. Samen maken we zes kunststofnegatief-archieven toegankelijk. De gekozen archieven tonen politieke, maatschappelijke en culturele aspecten van Vlaanderen in de jaren 1950 tot en met 2000. Het FOMU selecteerde de negatieven van de Belgische fotograaf Herman Selleslags voor dit project.

DCS1519 low res
Herman Selleslags, Bobbejaan Schoepen, diapositief, 1971, Collectie FOMU, © Herman Selleslags
GEVAERT PAPIERPROJECT

Het Gevaert Papierproject ontsluit het fotopapier en de fotodocumentatie, de verpakkingen en de stalenboeken van de historische collectie Agfa-Gevaert uit de periode Gevaert (1894-1964). In samenwerking met digitaal erfgoedexpert meemoo maken we dit materiaal en de bijhorende informatie toegankelijk als open data en linken het aan de collectie fotoverpakkingen en stalenboeken van het FOMU. Zo wordt dit de eerste referentiecollectie van die omvang in Europa. Dit maakt samenwerkingen mogelijk met gelijkaardige collecties elders. Dit project loopt van 2020-2023 dankzij de steun van de Vlaamse overheid.

Gevaert papierproject
IEDEREEN BENOEMD/T

Het FOMU beheert een collectie van meer dan 3.000.000 items. 92% van deze collecties betreft omvangrijke fondsen waarbij het onmogelijk is om elk individueel stuk uitgebreid te laten registreren door onze medewerkers. Om de zichtbaarheid, vindbaarheid en bruikbaarheid van deze collecties te verhogen zoekt het FOMU continu naar (innovatieve) tools om deze registratieproblematiek aan te pakken. Met Iedereen Benoemd/t willen we beroep doen op het grote publiek om ons te helpen bij het registreren van onze collectie.

Voor ons eerste Iedereen Benoemd/t project hebben we gekozen voor het fonds Louis Artus. Dit fonds bevat beelden gemaakt door Louis Artus tijdens de opnames van klassieke BRT-jeugdfeuilletons.

Lomme goed
Louis Artus, Collectie FOMU, N/2003/32/33© Louis Artus, 2021
CONSERVATIE & RESTAURATIE

De fotoconservering is een jonge discipline waarbij diverse materialen met hun eigen karakteristieke eigenschappen aan bod komen. Bovendien is de fotografie nog steeds in volle evolutie, waardoor het behoud en beheer van foto’s, zowel analoog als digitaal, complex is en de nodige vragen met zich meebrengt. Via eigen onderzoek, publicaties, advies en workshops wil het restauratieatelier van het FOMU zijn kennis uitdragen en ter beschikking stellen.

De kwaliteit en de levensduur van de collectie verlengen en garanderen behoort tot de kerntaken van het restauratieatelier. Het nauwgezet controleren van licht, luchtkwaliteit, vochtigheid en temperatuur verminderen het aantal risico’s aanzienlijk. Met de Lieven Gevaerttoren, een modern klimaaatvriendelijk depot vernoemd naar de Vlaamse pionier van de fotografische industrie, bouwde het FOMU het eerste lage energiedepot voor fotografie in Europa. De groeiende collectie kan zo op een duurzame manier bewaard worden.

Restauratie scene c Guido Voet
© Guy Voet
BEELDHERKENNING IN DE REGISTRATIEPRAKTIJK

Het FOMU heeft in 2019-2020 een onderzoeksproject uitgevoerd rond geautomatiseerde beeldherkenning als alternatief voor of aanvulling op de handmatige beschrijving van objecten uit de collectie. Het vertrekpunt was de enorme omvang van de FOMU collectie, deze bevat meer dan 3 miljoen objecten. De registratie van dit cultureel erfgoed is een zeer arbeidsintensief proces. Artificiële intelligentie (AI) biedt krachtige oplossingen om voorwerpen, personen en zelfs emoties geautomatiseerd te herkennen. De technologie is intussen ook online beschikbaar voor (erfgoed)organisaties via online beeldherkenningsdiensten (Google vision, Clarifai, Microsoft Azure,….).

Met steun van de Vlaamse overheid werd er gezocht naar een methodologie om beeldmateriaal te laten taggen of categoriseren met behulp van deze online beeldherkenningsdiensten en de resultaten ervan te integreren in de registratiesystemen (o.a. Adlib en Memorix Maior). Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van deze technologie werden vier uiteenlopende pilootprojecten uitgewerkt van de content partners FOMU, Erfgoedcel Brugge, MoMu en Netwerk Oorlogsbronnen. Het FOMU werkte daarvoor tevens samen met digitaal erfgoedexpert meemoo en technische coördinator Datable.

Het eindrapport is nu gepubliceerd op CEST.

Voorbeeld identified Face Azure met JSON response cop Filip Tas
Vb. herkend gezicht (Azure) met JSON response - Filip Tas, Claesen, 1966, Collectie FOMU, B_2007_3906_0222_0012 © Filip Tas / SABAM 2020
DIRECTORY OF BELGIAN PHOTOGRAPHERS

De Directory of Belgian Photographers is een uitgebreide online database met informatie over Belgische fotografen of fotografen die actief waren in België tussen het ontstaan van de fotografie in 1839 en de 75ste verjaardag van België in 1905. De database omvat momenteel 5.400 records en is de uitgebreide en gecorrigeerde online versie van de publicatie Directory of Photographers in Belgium 1839-1905, samengesteld door Steven F. Joseph, Tristan Schwilden en Marie-Christine Claes en gepubliceerd door het FOMU in 1997. Dezelfde auteurs werkten actief mee aan de eerste versie van de online editie.

FOMU wil de database verder uitbreiden met informatie over Belgische fotografen van 1905 tot nu. Het opzet is om uiteindelijk een zo volledig mogelijke online database aan te bieden over Belgische fotografen of fotografen die actief waren in België. Daarom zullen we de database stelselmatig bijwerken en verbeteren, niet enkel met tekst, maar ook met beeldmateriaal.

P 1988 0133 bijgesneden
Dubois de Nehaut, LPT Chevalier, Het reproduceren van schilderijen in het Sint-Janshospitaal, Brugge, stereokaart, 1858, Collectie FOMU, P/1988/133
WAARDEREN

Om gerichte beslissingen te kunnen nemen inzake het behouden en borgen van de collectie, vertrekt het FOMU vanuit het principe van value based heritage management. Het FOMU is daarom een waarderingstraject gestart voor haar collectie. Het waarderen van de collectie helpt om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op de geschiedenis, betekenis en het (ontwikkel)potentieel van de collectie. De resultaten van een waarderingsproces worden gebruikt om bijvoorbeeld richting te geven aan het verzamelbeleid, maar ook om prioriteiten te stellen op het vlak van conservering, of om het calamiteitenplan te verbeteren. Aan de hand van aparte projecten vult het FOMU haar kennis op het vlak van collectiewaardering ook verder aan.

Zo werd in 2015 het Historisch Archief Agfa-Gevaert aan het FOMU geschonken. Hoewel deze collectie voor het FOMU een speciale betekenis heeft, zijn niet alle deelcollecties voor een optimale ontsluiting in het FOMU op de juiste plaats. Op basis van een waardering kregen diverse deelcollecties ondertussen een herbestemming en worden gerichte acties ondernomen voor de andere deelcollecties. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in de publicatie Collectie Agfa Gevaert.Waarderen en herbestemmen.

Met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap onderzocht het FOMU de waarderingsproblematiek met betrekking tot grote verzamelingen diapositieven en negatieven. In het kader daarvan werden een aantal hulpmiddelen getest op hun inzetbaarheid bij het waarderen: de contactvelmethode om in bulk aan lage resolutie te digitaliseren, en een condition assessment tool om op een snelle manier objectieve informatie te verzamelen over een verzameling.

DCS0925
© Guy Voet