FOMU NL

HomeSchenkingen & Bruiklenen

SCHENKINGEN & BRUIKLENEN

SCHENKINGEN

Wenst u fotografisch materiaal (apparatuur, beeld of boeken) te schenken aan het FOMU, dan willen we u alvast hartelijk danken. Neem a.u.b. eerst contact op met de afdeling Collectie om het aangeboden materiaal voor te stellen en beeldmateriaal te bezorgen. Uw voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan het verwervingscomité en afgetoetst aan ons verzamelbeleid en collectieprofiel.

BRUIKLENEN & REPRODUCTIES

Aanvragen voor bruiklenen of reproducties uit de FOMU collectie dienen minimaal 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling of publicatiedatum te worden verstuurd naar de afdeling Collectie. Hieronder vindt u het aanvraagformulier.

Tas
Filip J. Tas, Zelfportret, silhouet met camera en papieren mannetje, 1958, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/2012/0046, © Filip J. Tas / SABAM

Bruikleenaanvraag

vervaardiger, titel en inventarisnummer
tickets