FOMU NL

Menu
HomeSchenkingen & Bruikleen

Schenkingen
& Bruikleen

Tas
Filip J. Tas, Zelfportret, silhouet met camera en papieren mannetje, 1958, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/2012/0046, © Filip J. Tas / SABAM

SCHENKINGEN

Wenst u fotografisch materiaal (apparatuur, beeld of boeken) te schenken aan het FOMU, dan willen we u alvast hartelijk danken. Neem a.u.b. eerst contact op met de afdeling Collectie om het aangeboden materiaal voor te stellen en beeldmateriaal te bezorgen. Uw voorstel wordt vervolgens voorgelegd aan het verwervingscomité en afgetoetst aan ons verzamelbeleid en collectieprofiel.

Contact : +32 (0)3 242 93 25 - collectie@fomu.be


BRUIKLENEN & REPRODUCTIES

Aanvragen voor bruiklenen of reproducties uit de FOMU collectie dienen minimaal 6 maanden voor aanvang van de tentoonstelling of publicatiedatum te worden verstuurd naar de afdeling Collectie. Hieronder vindt u het aanvraagformulier.

Bruikleen aanvraag

Vul dit formulier in om een bruikleen aan te vragen.

vervaardiger, titel en inventarisnummer