FOMU NL

HomeCollectieFondsen

FONDSEN

De collectie fondsen omvat een veertigtal archieven, fondsen en grote ensembles van Belgische fotografen en bedrijven van de 19deeeuw tot nu. Alles samen bevatten deze fotografische en papieren archieven bijna 3 miljoen stuks. Daarmee is dit wat omvang betreft de grootste collectie van het FOMU. De verzameling geeft een goed beeld van de fotografische praktijk in België omdat het om fondsen van zowel professionele als amateurfotografen gaat. Door de inhoud, grote omvang en nationaliteit onderscheidt ze zich van andere collecties in België en het buitenland.

De collectie kreeg vorm door schenkingen, langdurige bruiklenen en aankopen. De meest omvangrijke fondsen zijn bijvoorbeeld het fotoarchief van Herman Selleslags en zijn vader Rik Selleslags dat het FOMU in permanente bruikleen heeft gekregen, en het Historisch Archief Agfa-Gevaert. Voorbeelden van enkele andere fondsen zijn deze van Willy Kessels, Patrick de Spiegelaere, Gerald Dauphin, Gilbert d'Haen, Marc Turfkruyer, Suzy Embo, Frank Philippi, Le Lynx, Pater Longinus De Munter en Filip Tas.

RS11694 P 2012 0047 Tas Filip scr

Filip J. Tas, Zelfportret met rolleiflex in een bolle spiegel, circa 1960-1965, Collectie Fotomuseum Antwerpen © Filip J. Tas / SABAM

Herman Selleslags Tom Waits hotel001

Herman Selleslags, Tom Waits, Bruxelles, 1968, Collectie Fotomuseum Antwerpen, © Herman Selleslags / SOFAM

RS13098 P 2013 0062 Kessels Willy scr

Willy Kessels, publicité par photo, Willy Kessels, 1929, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/2013/62, © Willy Kessels / SOFAM

RS8417 P 1996 0014 Embo Suzy scr

Suzy Embo, Jam Sessions, La Bosse, 1969, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/1996/14, © Suzy Embo / Fotomuseum Antwerpen

Agfa Gevaert 2 MB

Fotocollage van de Gevaert fabriek gebruikt voor een advertentie in Gevaert Foto-Dienst © Agfa-Gevaert