FOMU NL

FOMU SHOP Monday Jr low res141
Nieuws

Naar een duurzaam FOMU

Longread   •   03:20 maart 2024

Musea horen inclusieve plekken te zijn die diversiteit en duurzaamheid bevorderen. Zo stelt de internationale museumdefinitie van ICOM, een wereldwijd netwerk van musea en museumprofessionals uit meer dan 145 landen.

Met FOMU onderschrijven we deze definitie en zijn we vastbesloten om dit engagement waar te maken. De door de VN geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, ofwel de SDG’s, zijn een tweede richtinggevend kader voor ons.

De komende jaren richt FOMU zich op twee kernthema's: sociale en ecologische duurzaamheid. Het beleidsplan voor 2024-2028 bevat duidelijke doelstellingen en concrete stappen richting sociale duurzaamheid en ecologische transitie. Om de ontwikkeling ervan praktisch te monitoren, zijn binnen het FOMU-team twee werkgroepen opgericht: het Green Team en het Team Meerstemmigheid en Inclusie.

Beide teams zetten zich in voor een meer sociaal en ecologisch duurzaam museum. Een voorbeeld daarvan is de tentoonstelling RE/SISTERS: A Lens on Ecology and Gender, 29.03.2024 - 18.08.2024 in FOMU.

RE/SISTERS als katalysator

De tentoonstelling RE/SISTERS onderzoekt de diepe verbondenheid tussen de intensieve exploitatie van de aarde en de sociale uitbuiting van vrouwen en minderheden. Aan het begin van de beleidsperiode 2024-2028 fungeert deze tentoonstelling als katalysator en vertrekpunt voor een intensief traject van visievorming en concrete acties. Het is een ijkpunt: waar staan we vandaag en welke stappen willen we de komende jaren zetten?

RE/SISTERS helpt ons om kritisch te reflecteren over de ecologische voetafdruk van tentoonstellingen. Door dit groeiende bewustzijn dagen we onszelf ook uit om te onderzoeken hoe we als museum een rol kunnen spelen in een duurzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Dat uitte zich in concrete duurzaamheidsacties tijdens de productie van de tentoonstelling en heeft een impact op de manier waarop we de bijbehorende publieksactiviteiten vormgaven.

Camapgnebeeld resisters

Changemakers in publieksprogramma

Op verzoek van FOMU stelde MINO, een lokale kunstorganisatie, een deel van het publieksprogramma samen. MINO pleit voor de helende en vernieuwende kracht van kunst in de maatschappij. Onder het motto 'De verandering die we willen, verbindt ons' bracht MINO lokale partners, kunstenaars en activisten samen voor gesprekken en reflectie tijdens circle talks.

De groep onderzocht hoe de systeemverandering en radicale verbondenheid, waar RE/SISTERS voor staat, gerealiseerd kunnen worden. De inzichten uit de circle talks worden in het museum zichtbaar gemaakt. Met deze uitspraken en vragen nodigen we bezoekers uit om hun vaste overtuigingen los te laten en open te staan voor nieuwe perspectieven. Ook tijdens de tentoonstellingsperiode zullen verschillende changemakers worden uitgenodigd om met het publiek te verbinden en te reflecteren.

Duurzaamheidsacties bij de productie van de tentoonstelling

Aan de bruikleengevers van de werken voor RE/SISTERS vroegen we hun eisen met betrekking tot temperatuur en luchtvochtigheid te verruimen. Zo kunnen we de energie-uitstoot verlagen. Waar mogelijk is intercontinentaal transport vermeden door foto's lokaal te laten afdrukken en inlijsten. De kunstwerken zijn tussen de tentoonstellingslocaties over land vervoerd in één vrachtwagen. We maakten ook gebruik van digitale conditiechecks waardoor koeriers niet moesten meereizen. Om de CO2-uitstoot te kunnen berekenen zetten we gedurende de tentoonstelling een calculator en monitoringtool in. Na afloop compenseren we deze uitstoot door een gift te doen aan een lokale organisatie die zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid.

DSCF0578

Wanden van eerdere FOMU-tentoonstellingen worden opnieuw gebruikt

DSCF0603

De gebruikte verf heeft een laag VOS-gehalte om negatieve effecten op de luchtkwaliteit en het gebruik van schadelijke chemicaliën te verminderen

Verpakkingen inkom

De kunstwerken zijn over land vervoerd in één vrachtwagen

DSCF0594

Foto: Opbouw expo RE/SISTERS © Sarah Skoric / FOMU

DSCF9989

Foto: © Sarah Skoric / FOMU

Voor de opbouw van de tentoonstelling hebben we maximaal gebruikgemaakt van onderdelen en materialen uit eerdere FOMU-tentoonstellingen, zoals wanden, tapijten en vitrines. Wanden zijn bovendien opgetrokken uit gecertificeerde grondstoffen. De gebruikte verf heeft een laag VOS-gehalte om negatieve effecten op de luchtkwaliteit en het gebruik van schadelijke chemicaliën te verminderen. De tentoonstellingsteksten drukten we op FSC-gecertificeerd papier. Na afloop doneren we de kaders die voor deze tentoonstelling werden gemaakt aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Voor de openingsavond kiezen we voor veganistische catering en gebruiken we geen wegwerpmaterialen.

Klimaatdagen

Naar aanleiding van RE/SISTERS organiseren we ook projectdagen voor het secundair onderwijs. Leerlingen bezoeken de tentoonstelling, volgen workshops rond klimaatrechtvaardigheid en bekijken de Klimaatprivilege Talkshow.


Kijk
& lees meer

tickets