FOMU NL

Joud Toamah A sense of what I remember

Expo

20.01.2022

13.03.2022

Archief

COVID-19 WERKBEURS

Joud foto LORES

Drie kinderen zitten op plastic stoelen op een binnenplaats. De zon en planten zorgen voor een schaduwspel op de grond. We kijken naar een foto van een foto. De flits van de camera wordt weerspiegeld in het oppervlak. Draad voor draad ontrafelt kunstenaar Joud Toamah (SY, 1992; woont in België) de betekenis van beelden. Ze is geïnteresseerd in fotografie en herinnering. Hoe bijvoorbeeld een familiefoto een gevoel kan oproepen en je terug kan brengen naar een bepaalde plek en tijd.

Voor Toamah is dat haar geboorteplaats Deir ez-Zor en het vroegere huis van haar grootouders. De in het FOMU getoonde installatie A sense of what I remember is een symbolische vertaling van het familiekiekje. Met de koperen platen verwijst Toamah naar een Syrisch ritueel: om zich te reinigen van angst, ziekte en verdriet drinken mensen water uit een gegraveerde koperen schaal. Dat moment van rust wil Toamah binnenbrengen in de ruimtelijke ervaring van deze installatie.

In uiteenlopende media probeert Toamah vorm te geven aan de beelden in haar hoofd. Haar benadering is niet zozeer nostalgisch, maar is eerder op te vatten als een manier om het verleden en het heden met elkaar in het reine te brengen. Een poging tot helen door middel van fotografie.

COVID-19 WERKBEURS

Deze tentoonstelling is het resultaat van een artistieke opdracht in het kader van de COVID-19-werkbeurs die het FOMU in het voorjaar van 2020 uitschreef als antwoord op de coronamaatregelen, die vele fotografen en kunstenaars hard hebben getroffen. Voor de selectie werkt het FOMU samen met experten uit het artistieke en fotografische veld. Joud Toamah werd door Caroline Dumalin voorgedragen.

In dat kader kregen nog vijf andere kunstenaars een werkbeurs van het FOMU: Mous Lamrabat, Aurélie Geurts, Hélène Amouzou en het kunstenaarsduo Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe (voorjaar 2022).

tickets