FOMU NL

Masculinities

Butch, stud, tomboy en alles daartussen

Video   •   13:00 december 2021

Mannelijkheid is een bepaald sociaal construct van gedragingen, kledij, codes en conventies waar vrouwen of non-binaire personen net zo goed aan kunnen deelnemen. Een vrouw of non-binair persoon die “mannelijk” is, daar bestaan woorden voor: butch, stud, tomboy...

Vandaag worden deze termen doorgaans niet meer als scheldwoorden gebruikt, maar dat was ooit anders.

Samen met Vice nodigt het FOMU vier vrouwen uit om het te hebben over mannelijkheid. Alle vier identificeren ze zich in meer of mindere mate met butchness. Johanna Pas (dichter en boekhandelaar), Nyiragasigwa Hens (creative community builder), Mary (bartender) en Pauline Soete (bewakingsagent) vertellen over hun ervaringen als butch, stud, tomboy en alles daartussen.

Deze video is een samenwerking tussen het FOMU en VICE en werd gemaakt naar aanleiding van de expo Masculinities: Liberation through Photography, nog tot 13.03.2022 in het FOMU.


Kijk
& lees meer

tickets