FOMU NL

Homeinclusief FOMU

Naar een inclusief FOMU

Het FOMU streeft ernaar een veilige en inclusieve plaats te zijn voor alle bezoekers, medewerkers en kunstenaars. Een safe(r) space, een veilige plek zijn betekent dat iedereen zich welkom en thuis voelt, dat ieders eigenheid gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Het FOMU tolereert geen discriminatie op basis van huidskleur, gender, geaardheid, beperking, geloofsovertuiging, leeftijd of uiterlijk. Er is in het Fotomuseum geen plaats voor racisme, seksisme, homofobie, transfobie, fatphobia, of ableism. Kortom: geen plaats voor -ismes en fobieën ten opzichte van je medemens.

Wanneer je deelneemt aan een FOMU activiteit (individueel of in groep, expo of event) wil dit zeggen dat je akkoord gaat met deze waarden. Als in het FOMU discriminerend gedrag wordt opgemerkt, zal het FOMU-team je hierop aanspreken. Wie (aanhoudend) weigert deze waarden na te leven kan gevraagd worden de activiteit of het museum te verlaten (zie artikel 4 van het bezoekersreglement).

Als je veiligheid in het gedrang komt, je voelt je gediscrimineerd of je bent getuige van discriminerend gedrag, kan je dit steeds melden bij een erfgoedbewaker. In samenspraak met het FOMU team nemen we de situatie op en zetten de nodige stappen.

Op deze manieren werkt het FOMU eraan om een veilige plek te zijn:
  • Zichtbare waarden (in museum en op website)
  • Voornaamwoorden in e-mailhandtekening (wie zich hier comfortabel bij voelt)
  • Verplichte opleidingen voor medewerkers rond antiracisme, dekolonisering, intersectionaliteit, onbewuste vooroordelen, …
  • Meldpunt/aanspreekpunt voor discriminerend gedrag
  • Nultoleratie voor discriminerend gedrag, elke melding wordt serieus genomen
  • Gedragscode voor alle FOMU personeel
  • Woordenlijst/woordgebruik
tickets