FOMU FR

Homeinclusief FOMU

Naar een inclusief FOMU

We streven ernaar dat het FOMU een veilige en inclusieve plaats kan zijn voor al onze bezoekers, medewerkers en kunstenaars. Een safe(r) space, een veilige plek zijn betekent dat iedereen zich welkom en thuis voelt, dat ieders eigenheid gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

billets