FOMU FR

HomeFAQ

FAQ

Tickets

MUSEUMTICKET

Ik geraak er niet, kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je aankoop is definitief vanaf we je betaling hebben ontvangen. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

Ik ben ziek, kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je aankoop is definitief vanaf we je betaling hebben ontvangen. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

Ik kocht 5 tickets, maar uiteindelijk kwamen we maar met 3. Kan ik de andere 2 tickets terug betaald krijgen?

Nee, je aankoop is definitief vanaf we je betaling hebben ontvangen. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

Ik kom uit het buitenland, en heb mijn museumticket niet kunnen gebruiken. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je aankoop is definitief vanaf we je betaling hebben ontvangen. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

Ik was te laat voor mijn tijdsslot waardoor de toegang geweigerd werd. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee. Als het mogelijk is, laten we je toe tot een later tijdsslot. Indien de maximumcapaciteit echter al bereikt is, kan je de toegang tot het museum geweigerd worden. In dat geval heb je geen recht op een terugbetaling. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

De treinen staken, er zijn extreme weersomstandigheden of andere overheidsmaatregelen, waardoor ik niet in het museum geraak op de dag van mijn ticket.

Dit geeft geen recht op een terugbetaling. Je kan je ticket wel kosteloos omboeken naar een nieuwe tijd en/of datum, rekening houdend met de beschikbaarheid, via deze link: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport.

Waarom kan ik geen terugbetaling krijgen?

Een museumbezoek valt onder het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 ‘houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument’.

Een museumbezoek valt onder vrijetijdsbesteding. Bij je online reservatie verbindt je je ertoe om je bezoek op een bepaalde datum en tijd te laten plaatsvinden.

Het museum was gesloten op de dag van mijn gereserveerd ticket. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Ja, indien het museum om technische of organisatorische redenen uitzonderlijk gesloten was, dan kan je je ticket omwisselen voor een nieuwe datum of kan je een terugbetaling vragen. We zullen hiervoor contact met jou opnemen.

Er was een ruimte of verdieping gesloten in het museum, waardoor ik een werk / werken niet heb kunnen zien, of het museum was gedeeltelijk gesloten als gevolg van het opbouwen van tentoonstellingen. Krijg ik een terugbetaling, of een nieuw ticket?

Nee, een gedeeltelijke sluiting van de museumzalen of het niet zichtbaar zijn van enkele werken, geeft geen recht op een terugbetaling of op een nieuw ticket.

Ik heb niet genoten van mijn bezoek door het gedrag van andere bezoekers.

We betreuren dat je niet hebt genoten van je bezoek. Geluidsoverlast, ongepast gedrag of schade door een andere bezoeker zijn geen geldige reden voor een terugbetaling. We horen graag jouw situatie, hiervoor kan je een mail sturen aan info@fomu.be.

Ik heb nog een andere vraag in verband met mijn ticket.

Bekijk of de supportpagina van onze ticketpagina je verder kan helpen: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport. GlobalTicket is ook bereikbaar via WhatsApp en telefonisch op: +31 (0) 20 244 2877.

Heb je een andere vraag? Dan kan je terecht bij het museum via info@fomu.be of +32 (0)3 242 93 00.

Eendaagse evenementen

Ik geraak er niet. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je inschrijving is definitief vanaf we je betaling ontvangen. Je kan je ticket ook niet omruilen voor een ander event in het museum.

Ik ben ziek, kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je inschrijving is definitief vanaf we je betaling ontvangen. Je kan je ticket ook niet omruilen voor een ander event in het museum.

Ik kocht 5 tickets, maar uiteindelijk kwamen we maar met 3. Kan ik de andere 2 tickets terug betaald krijgen?

Nee, je inschrijving is definitief vanaf we je betaling ontvangen. Je kan je ticket ook niet omruilen voor een ander event in het museum.

Ik kom uit het buitenland, en heb mijn museumticket niet kunnen gebruiken. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Nee, je inschrijving is definitief vanaf we je betaling ontvangen. Je kan je ticket ook niet omruilen voor een ander event in het museum.

De treinen staken, er zijn extreme weersomstandigheden of andere overheidsmaatregelen, waardoor ik niet in het museum geraak op de dag van het evenement.

Je hebt in dit geval geen recht op een terugbetaling.

Waarom kan ik geen terugbetaling krijgen?

Een evenement valt onder het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 ‘houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument’.

Het museum heeft het evenement geannuleerd of de datum gewijzigd. Krijg ik een terugbetaling?

Indien het FOMU zelf beslist om een evenement te annuleren of de datum wijzigt, zullen we contact me je opnemen in verband met de opties.

Ik heb nog een andere vraag in verband met mijn ticket.

Bekijk of de supportpagina van onze ticketpagina je verder kan helpen: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport. GlobalTicket is ook bereikbaar via WhatsApp en telefonisch op: +31 (0) 20 244 2877.

Heb je een andere vraag? Dan kan je terecht bij het museum via info@fomu.be of +32 (0)3 242 93 00.

Meerdaagse evenementen

Ik heb me bedacht en wens niet deel te nemen. Kan ik een terugbetaling krijgen?

  • Annuleer je minstens 30 dagen op voorhand? Dan houden we 10% administratiekosten in. Dit bedrag gebruiken we voor de administratieve afhandeling, en houdt rekening met de fees die we betalen voor het ontvangen en terugstorten van betalingen.
  • Annuleer je minstens 14 dagen op voorhand? Dan brengen we 50% van de prijs in rekening.
  • Annuleer je minder dan 14 dagen op voorhand? In dat geval zijn we genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Deze percentages zijn gebaseerd op de kosten die we maken naar aanloop van de activiteit. Heel wat materiaal wordt op voorhand aangekocht en gidsen en/of begeleiders worden op voorhand vastgelegd. Deze kosten kunnen we niet recupereren, en worden daarom doorgerekend.

Kan ik stoppen in de loop van de activiteit?

Je kan stoppen met de activiteit, maar het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.

Ik ben ziek en kan niet meer deelnemen, kan ik een terugbetaling krijgen?

Dezelfde terugbetalingsvoorwaarden zijn van toepassing zoals bij een gewone annulering, dat wil zeggen:

  • Annuleer je minstens 30 dagen op voorhand? Dan houden we 10% administratiekosten in. Dit bedrag gebruiken we voor de administratieve afhandeling, en houdt rekening met de fees die we betalen voor het ontvangen en terugstorten van betalingen.
  • Annuleer je minstens 14 dagen op voorhand? Dan brengen we 50% van de prijs in rekening.
  • Annuleer je minder dan 14 dagen op voorhand? In dat geval zijn we genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

Ik kan niet meer deelnemen aan de activiteit, kan ik mijn inschrijving aan iemand anders geven?

Ja, als de activiteit nog niet is gestart, kan je je plaats (zonder meerkost) doorgeven aan een plaatsvervanger. Geef ons vooraf een seintje op info@fomu.be, zodat we de inschrijving kunnen aanpassen. De plaatsvervanger is gebonden door dezelfde voorwaarden.

Het FOMU annuleerde de activiteit, krijg ik mijn geld terug?

Ja, we kunnen de activiteit op eigen initiatief annuleren in het geval van onvoldoende inschrijvingen of een andere grondige reden. In dat geval word je minstens 7 dagen op voorhand op de hoogte gebracht en krijg je het volledige inschrijvingsbedrag teruggestort.

Ik heb nog een andere vraag in verband met mijn ticket.

Bekijk of de supportpagina van onze ticketpagina je verder kan helpen: https://tickets.fomu.be/nl/ticketsupport. GlobalTicket is ook bereikbaar via WhatsApp en telefonisch op: +31 (0) 20 244 2877.

Heb je een andere vraag? Dan kan je terecht bij het museum via info@fomu.be of +32 (0)3 242 93 00.

billets