FOMU NL

Shooting
Range

Expo

27.06.2014

01.02.2015

Archief

Fotografie in de vuurlinie

Shootingrange

De Groote Oorlog is het eerste grootschalig conflict dat met foto’s en films is vastgelegd. De jonge media blijken ongekende krachten te bezitten: als alziend oog, als herinnering, maar ook als wapen. Beelden leggen niet enkel een conflict vast, ze spelen er zelfs een belangrijke rol in. Shooting Range belicht op welke manier dat gebeurde, in een conflict dat de hele wereld vier jaar in de ban hield.

Welke grote uitdagingen werden aan het fotografisch medium gesteld? Hoe wordt de veldslag en de dood (on)zichtbaar gemaakt in foto’s en wat bleef buiten beeld?

In deze tentoonstelling zie je hoe stilstaand beeld werd gebruikt in kranten, magazines, postkaarten of voor militaire doelen. Propaganda- en antioorlogsfilms verrijken het beeld van dit wereldconflict. Historische stukken worden in hun originele verschijningsvorm getoond. Bij de tentoonstelling verschijnt het boek Shooting Range. Fotografie in de vuurlinie?, uitgegeven bij MER.

De tentoonstelling is samengesteld uit stukken van de Collectie FoMu en stukken uit andere publieke en privécollecties. Speciale dank aan de privéverzamelingen Wim van de Hulst & Marion Rosendahl en Anthony Langley. Jeroen de Vries verzorgt de scenografie van de tentoonstelling.


Curatoren: Inge Henneman, Rein Deslé en Maureen Magerman

tickets