FOMU NL

Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe

Expo

01.04.2022

29.05.2022

Archief

Backspace

Backspace communicationweb

In de praktijk van Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe staat het spannende spel tussen fotografisch beeld en architecturale ruimte centraal. Ze combineren nieuwe beelden en documentatie van eerder werk om steeds weer andere totaalinstallaties te maken.

Het voorbije jaar ontwikkelden Shlyk & Van den Berghe, in samenwerking met Atelier Oh, een modulair systeem om snel en intuïtief maquettes te bouwen. Deze toegepaste werkwijze voedt hun onderzoek naar de relatie tussen beeld en ruimte. Hun fotografische en architecturale experimenten in de maquettes leggen ze vast op beeld. Die opnames worden op hun beurt bewerkt en gebruikt in tentoonstellingen. Het resultaat is zo een continue herinterpretatie, die sterk inspeelt op zintuiglijke percepties.

In de tentoonstelling Backspace wordt een achterliggende ruimte gesuggereerd - bestaat die echt of is het een illusie? ‘Backspace’ verwijst naar achterruimtes, verstopplaatsen en rommelkamers maar ook naar de ‘backspace’ toets op een toetsenbord die voorgaande tekens wist. In het verwijderen, schuilt het verbeelden, telkens opnieuw.

Deze tentoonstelling is het resultaat van een artistieke opdracht in het kader van de COVID19-werkbeurs die het FOMU in het voorjaar van 2020 uitschreef als antwoord op de coronamaatregelen, die vele fotografen en kunstenaars hard getroffen hebben. Voor de selectie werkt het FOMU samen met experten uit het artistieke en fotografische veld. Alexey Shlyk & Ben Van den Berghe werden door Eline Verstegen voorgedragen. In dat kader kregen nog vier andere kunstenaars een werkbeurs van het FOMU: Hélène Amouzou, Aurélie Geurts, Mous Lamrabat en Joud Toamah.

Tijdens de voorbereiding van deze tentoonstelling wilden en konden de kunstenaars de ontstellende realiteit van de oorlog in Oekraïne niet buitensluiten. In de achterruimte voegden zij een extra element toe: een confronterende verstoring van de fantasierijke fictie in de expo. Ze suggereren hoe onbevattelijk en (on)toegankelijk het conflict is en hoe de slopende strijd in het achterhoofd blijft sluimeren.


tickets