Trigger

Privacy

De Museumstichting SON vindt uw privacy ontzettend belangrijk. We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen.

PRIVACYVERKLARING VAN DE MUSEUMSTICHTING SON EN ZIJN MUSEA

De Museumstichting SON vindt uw privacy ontzettend belangrijk. We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen.

Met deze privacyverklaring willen wij u op een duidelijke, heldere en leesbare manier informatie geven over hoe we uw gegevens verzamelen, behandelen en bewaren. De Museumstichting SON hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd. De Museumstichting SON houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV, Verordening EU 2016/679).

In alle gevallen verzekeren we dat we:

  • Uw persoonsgegevens enkel verwerken waarvoor ze aan ons bezorgd zijn;
  • Enkel de persoonsgegevens die we minimaal nodig hebben om een goede werking te verzekeren, verwerken;
  • Altijd om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als we uw persoonsgegevens opvragen;
  • Uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Museumstichting SON
Francis Wellesplein 1
2018 Antwerpen
info@demuseumstichting.be
03 432 41 40

Deze privacyverklaring kan steeds aangepast worden. Oudere versies worden in ons archief opgeslagen. U kan een aanvraag indienen via email om deze te raadplegen. De laatste wijziging gebeurde op 16 juli 2018.