FOMU NL

Menu
HomeCollectiebeheerOnderzoeksprojecten

Onderzoeksprojecten

Restauratie scene c Guido Voet

CONSERVATIE & RESTAURATIE

De fotoconservering is een jonge discipline waarbij diverse materialen met hun eigen karakteristieke eigenschappen aan bod komen. Bovendien is de fotografie nog steeds in volle evolutie, waardoor het behoud en beheer van foto’s, zowel analoog als digitaal, complex is en de nodige vragen met zich meebrengt. Via eigen onderzoek, publicaties, advies en workshops wil het restauratieatelier van het FOMU zijn kennis uitdragen en ter beschikking stellen.

De kwaliteit en de levensduur van de collectie verlengen en garanderen behoort tot de kerntaken van het restauratieatelier. Het nauwgezet controleren van licht, luchtkwaliteit, vochtigheid en temperatuur verminderen het aantal risico’s aanzienlijk. Met de Lieven Gevaerttoren, een modern klimaaatvriendelijk depot vernoemd naar de Vlaamse pionier van de fotografische industrie, bouwde het FOMU het eerste lage energiedepot voor fotografie in Europa. De groeiende collectie kan zo op een duurzame manier bewaard wordt.

P 2012 0122
Frank Philippi, Computerzaal bij verzekeringsmaatschappij De Schelde, Antwerpen, 1963, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/2012/122, © Frank Philippi / SABAM

BEELDHERKENNING IN DE REGISTRATIEPRAKTIJK

Het FOMU voert onderzoek naar de toepassing van Visual Recognition Services (VRS) in de basisregistratie en iconografische ontsluiting van erfgoedobjecten. We bekijken in welke mate VRS een aanvulling kunnen zijn op de ‘manuele’ registratie, of deze zelfs kunnen vervangen. Het FOMU werkt daarvoor samen met digitaal erfgoedexpert PACKED en technische coördinator Datable. De methodologie wordt getest op beeldcollecties van vier inhoudelijke partners: het FOMU zelf, Erfgoedcel Brugge, het MoMu en Netwerk Oorlogsbronnen. Zij leveren telkens een duizend beelden die geanalyseerd worden door één of meerdere VRS.

Het FOMU hoopt zo de traditionele registratie efficiënter te laten verlopen, en mogelijkheden te ontwikkelen om de collecties op alternatieve manieren te ontsluiten. De methodologie en technische uitwerking is gericht op de toepasbaarheid binnen verschillende erfgoedcollecties. De resultaten van het onderzoek zullen worden gedeeld met de brede erfgoedsector.

Contact: Project Manager Alexander Derveaux– alexander.derveaux@fomu.be

P 1988 0133 bijgesneden
Dubois de Nehaut, Louis-Pierre-Théophile (Chevalier), Het reproduceren van schilderijen in het Sint-Janshospitaal te Brugge, stereokaart, 1858, Collectie Fotomuseum Antwerpen, P/1988/133

DIRECTORY OF BELGIAN PHOTOGRAPHERS

De Directory of Belgian Photographers is een uitgebreide online database met informatie over Belgische fotografen of fotografen die actief waren in België tussen het ontstaan van de fotografie in 1839 en de 75ste verjaardag van België in 1905. De database omvat momenteel 5.400 records en is de uitgebreide en gecorrigeerde online versie van de publicatie Directory of Photographers in Belgium 1839-1905, samengesteld door Steven F. Joseph, Tristan Schwilden en Marie-Christine Claes en gepubliceerd door het FOMU in 1997. Dezelfde auteurs werkten actief mee aan de eerste versie van de online editie.

FOMU wil de database verder uitbreiden met informatie over Belgische fotografen van 1905 tot nu. Het opzet is om uiteindelijk een zo volledig mogelijke online database aan te bieden over Belgische fotografen of fotografen die actief waren in België. Daarom zullen we de database stelselmatig bijwerken en verbeteren, niet enkel met tekst, maar ook met beeldmateriaal.

DCS0925

WAARDEREN

Om gerichte beslissingen te kunnen nemen inzake het behouden en borgen van de collectie, vertrekt het FOMU vanuit het principe van value based heritage management. Het FOMU is daarom een waarderingstraject gestart voor haar collectie. Het waarderen van de collectie helpt om een meer gedetailleerd zicht te krijgen op de geschiedenis, betekenis en het (ontwikkel)potentieel van de collectie. De resultaten van een waarderingsproces worden gebruikt om bijvoorbeeld richting te geven aan het verzamelbeleid, maar ook om prioriteiten te stellen op het vlak van conservering, of om het calamiteitenplan te verbeteren. Aan de hand van aparte projecten vult het FOMU haar kennis op het vlak van collectiewaardering ook verder aan.

Zo werd in 2015 het Historisch Archief Agfa-Gevaert aan het FOMU geschonken. Hoewel deze collectie voor het FOMU een speciale betekenis heeft, zijn niet alle deelcollecties voor een optimale ontsluiting in het FOMU op de juiste plaats. Op basis van een waardering kregen diverse deelcollecties ondertussen een herbestemming en worden gerichte acties ondernomen voor de andere deelcollecties.

Met de financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap onderzocht het FOMU de waarderingsproblematiek met betrekking tot grote verzamelingen diapositieven en negatieven. In het kader daarvan werden een aantal hulpmiddelen getest op hun inzetbaarheid bij het waarderen: de contactvelmethode om in bulk aan lage resolutie te digitaliseren, en een condition assessment tool om op een snelle manier objectieve informatie te verzamelen over een verzameling.