FOMU NL

Workshop mentormentor review klein
Activiteit
03.06.2022

MentorMentor Portfolio review

#portfolio #mentormentor #workshop

Jouw foto’s op tafel zijn het vertrekpunt voor een verdiepend gesprek met Anja Hellebaut van mentormentor. Al naar gelang jouw noden, komt de keuze van je onderwerp, jouw persoonlijke relatie ermee of de onderlinge verbanden tussen beelden aan bod.

Jullie verkennen verschillende invalshoeken om richting te geven aan je reeks of reflecteren over een geschikte presentatievorm. Je wordt geholpen bij het selecteren voor een tentoonstelling, website of portfolio of bij het samenstellen van je boekdummy. Je krijgt ondersteuning in het schrijven van een tekst of afbakenen van een project. Na deze injectie kan je weer autonoom verder of kan je instappen in een langer traject.

Een portfolio review duurt 60 min. Je kan je inschrijven voor een sessie om 10u, om 11u15 en om 12u30.

Mentormentor biedt in persoonlijke trajecten en op een kritische manier professionele ondersteuning aan fotografen. Het is een klankbord voor fotografen die een stap vooruit willen zetten in hun artistiek parcours.