FOMU FR

MASCUL1
Untitled, 1985 © Rotimi Fani Kayode
Activité
sur demande

Masculinities tour

  • Tarif activité activité € 99.5
  • Tarif Gratuite
  • Nombre maximum de participants 19
  • Durée 15h

De tentoonstelling Masculinities: Liberation Through Photography onderzoekt hoe mannelijkheid op verschillende manieren getoond, ervaren, uitgevoerd en sociaal geconstrueerd is, in film en fotografie van de jaren ‘60 tot nu. Op die manier stelt Masculinities maatschappelijke verwachtingen en gendernormen ter discussie. Een pleidooi voor het idee van meerdere mannelijkheden, in tegenstelling tot dat van ‘de ideale man’. Wat betekent het om mannelijk te zijn? Wat zijn de normen die onze maatschappij aan mannelijkheid verbindt?

Een FOMU-gids neemt je mee in de Masculinities tentoonstelling. Samen gaan we in op een creatieve manier in dialoog over verschillende soorten mannelijkheden en verbinden de thema’s in de expo met onze eigen leefwereld. De foto’s in de tentoonstelling zijn steeds het vertrekpunt voor prikkelende vragen, interactieve opdrachten, filosofische gesprekken of een sessie Visual Thinking Strategies (VTS).

Het FOMU stelt een Masculinities lesmap ter beschikking vanaf 1/10. Deze lesmap licht de thema’s uit de tentoonstelling op een laagdrempelige manier toe en biedt opdrachten voor verschillende niveaus. De lesmap kan dienen als vertrekpunt om in de klas rond de thema’s in gesprek te gaan, ter voorbereiding van je bezoek aan de tentoonstelling.

Thema’s die aan bod kunnen komen: identiteit, stereotypes, kwetsbaarheid, seksualiteit, gender, vaderschap, familie, sociale media, toxische mannelijkheid, het zwarte lichaam, patriarchaat, feminisme, macht, representatie, …

Sleutelcompetenties: zelfbewustzijn, lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociaal- en relationele competenties, burgerschap, cultureel bewustzijn, historisch bewustzijn en digitale competenties.

Relevante vakken: Beeldende kunsten, burgerschap, fotografie – video – film, gedrags- & cultuurwetenschappen, geschiedenis, levensbeschouwing, media & communicatie – sociale vaardigheden, wijsbegeerte & moraalwetenschappen.