FOMU EN

Menu
HomeUncertainty - Doorlopend filmprogramma
Uncertainty festival

Doorlopend filmprogramma

In dit filmaanbod vind je Belgische en internationale makers terug die de onzekere omstandigheden waarin het beeld tot stand komt omarmen. Elke maker beschouwt de eigen betrokkenheid in hoe het beeld tot stand komt als een positief en confronterend iets. Allen stellen hun eigen autoriteit in vraag en bieden een inkijk in achterliggende machtsverhoudingen en andere onevenwichtigheden. Dat gebeurt via amateurbeelden, opnieuw opgevoerde poëzie-recitals, het hergebruiken van found footage, gebroken familiegeschiedenissen, en dystopische toekomstbeelden.

Alle films, met uitzondering van Jacques Tati, worden op verschillende manieren besproken in het zopas verschenen magazine Trigger #2: Uncertainty. Dit themanummer over de kracht van het 'onzekere' document, bevat bijdragen van o.a. Petra Van Brabandt die de films van Saddie Choua bespreekt, T.J. Demos die the Otolith Group en Thirza Cuthand belicht, Robin Vanbesien die dieper ingaat op zijn filmpraktijk, De Cleene De Cleene die een speculatief verslag brengen rond amateurastrononomie. Die laatste is samen met het werk van An van. Dienderen en Rosine Mbakam deel van The School of Speculative Documentary, een interdisciplinaire onderzoeksgroep van filmmakers en fotografen, die tevens partner zijn in het maakproces van Trigger #2.